הסביבה הטכנולוגית העומדת לרשות אנשי המכירות בימינו, הינה סביבה רוויה באמצעים טכנולוגיים שמצד אחד מסייעים להם לקדם את ענייני המכירה ומצד שני עלולים להוות "מטרד" הגוזל מהם זמן עבודה יקר. אחד מהאמצעים הטכנולוגיים "זוללי הזמן" העיקריים של ימינו הן הודעות הוואטסאפ המרצדות על מסך הסמארטפון האישי של כל אחד ואחת מאנשי המכירות.

על מנת להימנע מבזבוז זמן עבודה יקר על הודעות וואטסאפ שאינן מקדמות את ענייני המכירה שלכם במהלך היום, אנו ממליצים לכם להשתיק את עוצמת הצלצול של הודעות הוואטסאפ, לבטל את האפשרות בה כל אחד מאנשי הקשר שלכם בוואטסאפ יכול לראות מתי התחברתם לאחרונה, ומעל הכול, להימנע ככל הניתן מלהשיב להודעות וואטסאפ במהלך יום העבודה.

להודעות הוואטסאפ אנו ממליצים לכם להתפנות אך ורק עם סיום יום העבודה, ובשום מצב לא להתפתות לתחילת מסכת התכתבויות בכל אחת מקבוצות הוואטסאפ שלכם במהלך יום העבודה, למעט קבוצות או הודעות ווטסאפ מלקוחות או קולגות היכולים לקדם את ענייני המכירה שלמענם אתם פועלים.

במידה ואתם מקיימים שיחת טלפון עם הלקוח (באמצעות טלפון קווי) או במקרים בהם אתם נפגשים עם הלקוח פנים מול פנים, אנו ממליצים לכם להרחיק מהישג ידיכם וממבט עיניכם את מכשיר הטלפון הנייד, וזאת על מנת להימנע באופן מוחלט מכל הסחות הדעת העלולות להיווצר עם צפצוף הודעות הוואטסאפ או ריצוד הודעה על גבי המסך.