ההבדל בין סוכן מכירות יוזם, דינמי ונמרץ לבין סוכן מכירות פאסיבי וממתין הוא למעשה ההבדל בין הצלחה לבין אי-הצלחה, בין מכירה ל-אי מכירה ובין יצירת כסף ל-איבוד זמן וכסף. משפט רחוב חכם אומר: "עשה בתוך הזמן ואל תבזבז זמן-אחרת חבל על הזמן", משקף באופן בהיר את ההבדל בין יוזם לממתין.

היוזם פעיל בתוך הזמן ועושה הכול על מנת לקדם את המטרה שהוא הציב בפניו, ואילו הממתין נוקט בפעולה פאסיבית וכפועל יוצא מכך מבזבז את זמנו. סוכן מכירות מוצלח הינו "סוכן יוזם" אשר איננו ממתין שהלקוח יחזור אליו עד שהוא (הלקוח) יחשוב על הצעתו. סוכן מכירות מוצלח פשוט יוזם פגישה/שיחה/הצעה חדשה וכדומה, וכל זאת על מנת לקדם את מטרותיו.

מנגד, סוכן מכירות ממוצע הוא ברוב המקרים "סוכן ממתין" הממתין לתשובת הלקוח ומאפשר לימים לנקוף, לזמן לעבור ולאבד בסופו של דבר את הלקוח הפוטנציאלי- עוד בטרם זה (הלקוח) חווה את השירות או המוצר המשווק על ידי הסוכן.

סוכן יוזם מצליח להקרין בפני הלקוח את הנמרצות והדינמיות הבוערים בו, וכפועל יוצא מכך, הוא משדר מסר סמוי (ללקוח) של מישהו שיעשה הכול על מנת לקדם את ענייניו (וכולנו אוהבים לעבוד עם אנשים כאלו). מנגד, סוכן ממתין המחליט לשבת על הגדר איננו מודע לכך שבחלק גדול מהמקרים הלקוח פשוט מחכה ל-"פוש" ממנו בדרך לעסקה.

אז באיזה צד אתם רוצים להיות בצד היום או הממתין?